b1
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

(นักเรียน ม.3 รร.วัดเปี่ยมฯ ไม่ต้องสมัคร ให้แจ้งความจำนงศึกษาต่อจากแบบสอบถามของโรงเรียน)

2.สมัครที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามตั้งแต่ 11-15 มี.ค.2566 เวลา 8.30-15.30 น.
** มอบตัวนักเรียนวันที่ 2 เมษายน 2566***

หลักฐานที่ใช้สมัคร (สามารถส่งหลักฐานที่โรงเรียนในวันรับสมัคร หรือวันมอบตัวนักเรียน )

  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
  • หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)
ติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์ @549jiqji  (หรือแสกน QR Code ด้านบน) หรือ โทร 064-298-2492
ข่าว กิจกรรม (ล่าสุด)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 2565

กิจกรรม งานนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปี วันที่ 5 พ.ย. 2565

กิจกรรมต้อนรับ นายใย ยศยิ่ง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม วันที่ 3 พ.ย. 2565

มุทิตา กษิณาลัย 2565 วันที่ 31 ก.ย. 65

เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22-23 ก.ย. 65

รับการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วันที่ 20 ก.ย.65

นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.ฉะเชิงเทรา 2566