b1
ข่าว กิจกรรม (ล่าสุด)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 2565

กิจกรรม งานนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปี วันที่ 5 พ.ย. 2565

กิจกรรมต้อนรับ นายใย ยศยิ่ง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม วันที่ 3 พ.ย. 2565

มุทิตา กษิณาลัย 2565 วันที่ 31 ก.ย. 65

เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22-23 ก.ย. 65

รับการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วันที่ 20 ก.ย.65

นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.ฉะเชิงเทรา 2566