b1
ข่าว กิจกรรม (ล่าสุด)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 ก.พ.66

ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า วันที่ 2 ก.พ.66

ร่วมกิจกรรม ENGLISH DAY CAMP ค่ายหญิงสมสมัย ณ โรงเรียนราชินีมูลนิธิ วันที่ 1 ก.พ. 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 29 ธ.ค. 65

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28-29 ธ.ค.2565

โครงการฝึกอบรมนักสืบน้อยปราบวายร้ายไซเบอร์ วันที่ 23 ธ.ค. 65

นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.ฉะเชิงเทรา 2566