b1
ข่าว กิจกรรม (ล่าสุด)

กิจกรรม การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD (ไทยดี) วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ร่วมกิจกรรม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566

ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.ฉะเชิงเทรา 2566