b1

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดหัวไทร(วัดเปี่ยมนิโครธาราม) จังหวัดฉะเชิงเทรา